Förskolan Hästhagen

Hem Om oss Kontakta oss Ansökan Blanketter Jobba hos oss Matsedel

 

Vi vill informera Er om vilka rutiner som gäller när Ni är föräldralediga:

 

När ni får tillökning i familjen, så informerar Ni förskolechefen.

Syskonet får gå kvar 1 månad på heltid efter barnets födelse och vid

flerbarnsfödslar 3 månader.

 

Nya regler gäller från 1 maj 2017 för barnets/ barnens vistelse på förskola:

Barnet/barnen erbjuds vara på förskolan 6 timmar per dag 4 dagar i veckan. Detta gäller under grundskolans terminer inklusive höstlov  sportlov och påsklov.

Under sommar och jullov erbjuds barn till föräldralediga att vistas på förskolan 15 timmar.

Förskolechefen beslutar om vilka tider barn till föräldralediga får vara på förskolan.

 

På förskolan Hästhagen gäller följande:

Under terminen: måndag – torsdag 9.00 – 15.00

Under sommar- och jullov: tisdag – torsdag 9.00 -14.00

 

Datum för grundskolans terminer 2017/2018

Sommarlov 15/6-21/8

Jullov: 21/12-8/1 2018

 

Avgift under sommar- och jullov

Föräldralediga betalar halv avgift enligt gällande taxa och debiteras för varje hel påbörjad månad. För barn som är inskrivna i allmän förskola utgår ingen avgift under terminerna, men halv avgift under sommar- och jullov.

 

Vid sjukdom eller under lov, där helgdagar infaller under barnets förskolevecka ,kan vistelsetiden för barnet inte sparats till annan dag i veckan eller flyttas fram till annan dag i veckan eller flyttas till annan vecka.

 

     

Det yngre syskonet har förtur till plats på förskolan. Det är bra att skicka en ansökan i god tid. Är det många syskonförturer så är det ansökningsdatum som gäller.

Ansökan ska göras via e-tjänstportalen på kommunens webbplats.

 

Utökad tid på grund av arbete eller studiet

 

Behöver Ni utöka Er tid när ni är föräldralediga på grund av arbete eller studier gäller följande:

För att kunna utöka vistelsetiden krävs att man studerar minst 15 högskolepoäng/termin(kursen ska vara studiemedelberättigad)

Studietiden ska inte omfattas av hel föräldrapenning på sjukpenningnivå.

Vid arbete är förutsättningen att förälderns arbetstider motsvarar minst en 50-procentstjänst

Studie eller arbetsgivarintyg krävs

 

Ansökan om dispens:

 

Barn med särskilda behov

 

Barn som av fysisk, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling har rätt till utökad tid i den omfattning de behövs.

 

Barn med behov på grund av familjesituationen

 

Barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt har rätt till utökad tid.

 

Det kan handla om att barnets förälder av medicinska skäl eller av andra skäl, har svårigheter med omvårdnad av barnet eller att familjens situation på annat sätt gör att barnet skulle må bra av mer vistelsetid på förskolan.

 

Intygen lämnas till :

Förskolechef Maria Ekelund