Förskolan Hästhagen

Hem Om oss Kontakta oss Ansökan Blanketter Jobba hos oss Matsedel

Förskolan Hästhagen startades 1999 och bedrevs av Lust & Lära Utbildning AB som

grundades av Inger Elwin. Sedan Mars 2017 är Lust & Lära Utbildning ett dotterbolag till M3P Förskolor som ingår i Atvexa AB.

 

Förskolan har en förskolechef , Maria Ekelund, med inriktning på att driva pedagogisk utveckling och stödja pedagogerna i deras dagliga verksamhet. Företaget satsar mycket på att utveckla kompetensen hos pedagogerna och arbetslagen får regelbundet pedagogisk handledning av förskolechefen. Förskolechefen ingår i företagets ledningsgrupp.

 

Hästhagens personal består av totalt 25 personer. Arbetslagen består av 2-3 pedagoger, varav en har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten på avdelningen. Barngrupperna består av 15-20 barn beroende på barnens ålder.
Förskolan har också en kock och ett köksbiträde.

 

Lokalerna är anpassade till den verksamhet som förskolan bedriver när det gäller den pedagogiska miljön, med olika lekhörnor. Det pedagogiska materialet är genomtänkt och anpassat till barnens ålder på varje avdelning.

 

Förskolan har tillgång till en bra utemiljö med 5 separata gårdar och närhet till naturen. Hästhagen har ett ekologiskt förhållningssätt, där miljö/naturens kretslopp ingår, med fokus på mycket utevistelse för barnen.

 

Ett led i detta ekologiska arbetssätt är att förskolans kök är KRAV registrerat.
Detta innebär att förskolan köper in kravmärkta livsmedel såsom mjölk och spannmålsprodukter med mera.

 

Vi satsar på att erbjuda barnen en näringsriktig och varierad kost. Därför strävar vi efter att servera hemlagad mat med så lite tillsatsämnen och socker som möjligt.

 

Förskolans kock Marita Edman har utbildning, erfarenhet och rutiner på att tillaga allergikost.

 

I arbetet med barnens inflytande ingår att 4-5 åringarna får bestämma matsedeln för en vecka. Övriga åldersgrupper får varsin matdag, då de kan önska sin favoriträtt.