Förskolan Hästhagen

Hem Om oss Kontakta oss Ansökan Blanketter Jobba hos oss Matsedel

Förskolan Hästhagen har fått utmärkelsen Grön Flagg med temat ”Kretsloppet”. Förskolan har ett ekologiskt förhållningssätt,

där miljö/natur ingår, med fokus på mycket utevistelse för barnen.

 

 

Grön Flagg är en utmärkelse för förskolor och skolor som vill arbeta med hållbar utveckling och är Sveriges största miljönätverk för pedagogiska verksamheter. Den gröna flaggan är ett synligt bevis på att man varje dag prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete som alla på förskolan deltar i. Stiftelsen Håll Sverige Rent står för råd, stöd och godkännande av verksamhetens arbete.

 

Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av demokratiska

arbetsmetoder, där barn och pedagoger ska samverka och alla

ska ges möjlighet att bidra och delta i arbetet.

 

Arbetet innebär också att man delar med sig och visar upp arbetet,

För att inspirera andra verksamheter, familjerna och hela omgivningen

 

Förskolan har en ”fadderpolitiker” kommunalrådet Mats Larsson som under arbetets gång besökt förskolan och följt processen.

Detta för att kommunen ska vara informerad och känna till arbetet.

 

Förskolan Hästhagen kommer att utveckla och fördjupa arbetet med

hållbar utvecklig och dessutom påbörja arbetet med ett nytt tema nämligen ”klimat och energi”

 

För mer information:

http://www.hsr.se/gronflagg

Verksamhetsplanen rubrik: Miljöarbete, förskolans miljöpolicy

Tyresö kommun: www.tyreso.se ( sök på Grön Flagg)