Förskolan Hästhagen

Hem Om oss Kontakta oss Ansökan Blanketter Jobba hos oss Matsedel

Föräldrasamverkan – Förskolan Hästhagen.

Föräldrasamverkansgruppen ska vara ett forum för pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte sett ur föräldraperspektiv.

 

Föräldrar, pedagogrepresentant/verksamhetssamordnare och förskolechef ska ingå i gruppen.

Gruppen saknar beslutsfunktion och fungerar enbart som

diskussionsforum.

 

Föräldrasamverkansgruppen kan formulera förslag, synpunkter och frågor som har ett allmänintresse för alla familjer på förskolan.

Gruppen talar inte om enskilda barn, avdelningar eller personal

 

 

Arbetsordning

 

En föräldrarepresentant och en suppleant ska väljas från varje avdelning. Den ordinarie representanten deltar vid möten, men vid förhinder deltar suppleanten.

 

Förskolechef och pedagogrepresentant/verksamhetssamordnare företräder förskolan.

 

Förskolechefen är ordförande och sammankallar gruppen 1 ggr per verksamhetsår

 

Vid behov kan både förskolechefen eller föräldrarepresentant sammankalla till extra möte.

Övrigt

Synpunkter från föräldrar - se handlingsplan för inkomna synpunkter