Förskolan Hästhagen

Hem Om oss Kontakta oss Ansökan Blanketter Jobba hos oss Matsedel

ökan om plats på Hästhagen

Förskolan har intagning i Augusti då verksamhetsåret börjar. 

Erbjudanden för höstterminen skickas ut vid månadsskiftet Mars/April.

Slutar något barn under verksamhetsåret så erbjuder vi plats omgående till det barn som står på tur

Då kontaktar vi familjen/familjerna per mail.

 

Kriterier för intagning av barn är:

 

1.    Barn med rätt till förskoleverksamhet enl. Kap. 2A § 6 skollagen
       ( barn i behov av särskilt stöd)

   

2.    Syskonförtur

 

3.    Anmälningsdatum inom varje åldersgrupp

 

​Ni gör er ansökan till Lust & Lära Utbildning via kommunens E-tjänst portal. Vi kommer även fortsättningsvis att sköta intagningen (kön) men vi kommer att omfattas av den gemensamma registreringen.